Planning

Het project is nog volop in ontwikkeling. Het onderstaande overzicht geeft u inzicht in de ontwikkeling tot nu toe en de verwachte doorlooptijd van het project tot realisatie. Afhankelijk van de daadwerkelijke voortgang van de ontwerp-, inspraak-, en eventuele bezwaartrajecten kan de planning worden bijgesteld.

Location
Start bouw- en woonrijp maken, gevolgd door bouwwerkzaamheden december 2019
Location
Vaststellen bestemmingsplan en omgevingsvergunning, aansluitend 6 weken ter inzage voor bezwaar en beroep 11 oktober 2019
Location
Behandeling bestemmingsplan in de gemeenteraad mei 2019
Location
Eventuele zienswijzen bekend oktober - november 2017
Location
Ontwerp bestemmingsplan + ingediende bouwaanvraag ter inzage september - oktober 2017
Location
Informatiebijeekomst

In samenwerking met Gemeente Velsen.

Bekijk de presentatie

6 september 2017
Location
Brief omwonenden

Betreft: informatiebijeenkomst en caravan Brederoodseweg 41

Bekijk de brief

31 augustus 2017
Location
Gemeente toetst bouwaanvraag op compleetheid december 2016 - januari 2017
Location
Nieuwsbrief omwonenden #6

Bekijk de nieuwsbrief

19 december 2016
Location
Indienen bouwaanvraag woningen november - december 2016
Location
Nieuwsbrief omwonenden #5

Verslag inloopbijeenkomst

Bekijk de nieuwsbrief

29 november 2016
Location
Gemeenteraad besluit coördinatieregeling 24 november 2016
Location
Inloopochtend

Op zaterdag 19 november heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden op de locatie aan de Brederoodseweg 41. Het doel van de bijeenkomst was om buurtbewoners en geïnteresseerden te informeren over de plannen en tevens om in een informele sfeer kennis te maken, onder het genot van een kop koffie of thee. In de schuur was een tentoonstelling ingericht met panelen waarop uiteengezet was hoe het gebied in de toekomst zal worden ingericht. Tevens waren er beelden en maquettes van twee van de drie woningen.

Bekijk de presentatieBekijk het verslag

19 november 2016
Location
Nieuwsbrief omwonenden #4

Bekijk de nieuwsbrief

15 november 2016
Location
Nieuwsbrief omwonenden #3

Bekijk de nieuwsbrief

8 november 2016
Location
Nieuwsbrief naar omwonenden #2

Bekijk de nieuwsbrief

21 september 2016
Location
Nieuwsbrief naar omwonenden

Ter aanvulling van de eerder verstuurde brief naar omwonenden.

Bekijk de nieuwsbrief

5 september 2016
Location
Brief Wibaut naar omwonenden

In reactie op de brief van de heer Van Nood.

Download de brief

31 augustus 2016
Location

Brief naar omwonenden van de heer Van Nood

Download de brief

30 augustus 2016
Location
Nieuwsbrief

Verslag inloopbijeenkomst 5 juni 2016

Bekijk de nieuwsbrief

13 juli 2016
Location
Inloopbijeenkomst omwonenden

In juli werd er een informatiebijeenkomst voor omwonenden georganiseerd in de vorm van een inloopavond.

Download de presentatieDownload het verslag

5 juli 2016
Location
Maken voorontwerp bestemmingsplan + uitvoeren onderzoeken februari/maart 2016
Location
Informeren van de omwonenden door middel van een huis-aan-huisbrief

Door middel van een e-mailnieuwsbrief houden we buurtbewoners op de hoogte.

Klik hier om u aan te melden 19 maart 2016
Location
Levering grond 11 februari 2016
Location
Principemedewerking gemeente Velsen 4 december 2015
Location
Koopovereenkomst 20 augustus 2015