Landschap en Natuurzoom

Vanwege de ruimtelijke kwaliteit van de plek is de relatie met het landschap erg belangrijk. De verkaveling is eenvoudig van opzet en voldoet aan de uitgangspunten die door de gemeente zijn geformuleerd. De kavels worden van elkaar gescheiden door boomwallen en hebben een open relatie met het aangrenzende landschap. Belangrijk is bovendien dat zij de zichtlijnen van en naar de Ruïne van Brederode niet verstoren. Een fors deel van het perceel– (circa 60% van 1,5 ha) wordt bovendien als agrarisch terrein met natuurwaarden in stand gehouden. Deze natuurzoom zal in de toekomst gemeenschappelijk bezit worden van de drie kaveleigenaren. Hetzelfde geldt voor de ontsluitingsweg en de boomwallen. Het beheer en de inrichting van de natuurzoom zullen in een overeenkomst met de gemeente Velsen worden vastgelegd.

Geluidswal en inpassing

Aangezien het perceel grenst aan tennispark Brederode zijn maatregelen getroffen om hinder over en weer tegen te gaan. Deze hinder wordt voorkomen door het oprichten van een begroeide aarden wal die zowel licht als geluid tegenhoudt. Tevens zorgt dit ervoor dat er in de nacht minder lichthinder richting de natuurzoom optreedt. Rondom de woningen zal buitenverlichting terughoudend worden toegepast.

Architectuur en beeldkwaliteit

Ook in de detaillering wordt een goede inpassing nagestreefd. Voor de drie woningen is een speciaal beeldkwaliteitplan opgesteld, dat door de gemeente zal worden gebruikt om de woningontwerpen aan te toetsen. De regels voor het bouwen zijn zo opgesteld dat de woningen als het ware familie van elkaar zijn. De grootste gemene deler in de regels is terughoudendheid. Dit komt naar voren in de bouwhoogte, die beperkt is tot 4,5 meter maximaal, maar ook in het pallet van kleuren en materialen. Door te kiezen voor natuurlijke materialen en kleuren wordt een maximale integratie met de natuurlijke omgeving bewerkstelligd.

quote

Wonen midden in het groen met de ruïne van Brederode, de historische boerderij Middenduin en tennispark Brederode als bijzondere ‘buren’