Locatie

De locatie Brederoodseweg 41 ligt aan de binnenduinrand, op de overgang van de duinen naar de strandvlakte. De binnenduinrand is van oudsher het domein van buitens en buitenplaatsen, maar ook van boeren en tuinders.

Ruimte voor ontwikkeling / Ruimte voor ruimte

De bouw van drie villa’s is mogelijk door de wijzigingsbevoegdheid die opgenomen is in het startdocument bestemmingsplan dat in de maak is voor dit gebied. De reden voor de gemeente om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is de kans die het biedt om het gebied duurzaam in te richten. Het tuinbouwbedrijf  dat hier voorheen gevestigd was heeft jaren geleden zijn deuren gesloten. De gebouwen op het terrein – circa. 2.500 m2 kassen en schuren – en het terrein zijn sindsdien in verval geraakt. De provincie heeft in lijn met de gemeentelijke inzet het Ruimte voor Ruimte principe van toepassing verklaard voor de locatie. Dat betekent dat het opruimen en duurzaam inrichten van de locatie gefinancierd mag worden met behulp van nieuwbouw. In aanvulling op de regels die voortkomen uit de ruimte voor ruimte regeling is door de gemeente een aantal aanvullende aandachtspunten benoemd.

quote

Wonen midden in het groen met de ruïne van Brederode, de historische boerderij Middenduin en tennispark Brederode als bijzondere ‘buren’